Werkwijze

Werkwijze

 

Ik werk vanuit verschillende referentiekaders waarbij ik aansluit bij de stand van wetenschap en praktijk. De behandeling is van korte duur als het kan en langduriger als dat nodig is.

Ik heb een grote affiniteit met Affectfobietherapie (AFT), een vorm van psychodynamische psychotherapie. Binnen AFT worden klachten verondersteld voort te komen uit het vermijden van bepaalde (motiverende) gevoelens uit angst, schaamte of schuldgevoelens. Zo kan je bijvoorbeeld bang zijn om je verdrietig te voelen en daardoor juist boos te reageren als je geraakt wordt. Het doel van AFT is beter in contact te komen met de onderliggende gevoelens. 

Ik ben ook opgeleid in Kortdurende psychodynamische psychotherapie (KPSP), Cognitieve gedragstherapie en traumabehandeling waaronder EMDR. Samen kijken we welke methode het meest aanspreekt en past bij uw problematiek.

 

Aanmelden

Na uw aanmelding neem ik contact met u op voor een korte telefonische screening, waarin enkele zaken met u worden doorgenomen. Naast wat administratieve zaken (zoals de verwijsbrief, de kosten/verzekering) hoor ik ook graag iets over de reden van uw aanmelding. Als de indruk bestaat dat therapie bij mij mogelijk is, dan plannen wij een intakegesprek. Als dit niet het geval blijkt, zal ik dit met u bespreken. 

 

Intake en behandelplan

Tijdens de intake (die meerdere gesprekken kan duren) zullen wij kennismaken en inventariseren we uw problemen of probleemgebieden. Ook wordt gesproken over uw verwachtingen van de therapie. De intakefase wordt afgerond met het opstellen van een behandelplan. Dit is een wederzijdse afspraak over waar de therapie zich op gaat richten en hoe er gewerkt gaat worden. De duur van de gesprekken is 45 minuten.

 

Evaluatie

Gedurende de behandeling is het belangrijk om geregeld te evalueren. Verloopt de therapie nog voorspoedig? Klopt het behandelplan nog of moet het (gedeeltelijk) aangepast worden? Doorgaans wordt elke 3 tot 6 maanden een evaluatiemoment gepland. 

 

Afronding van de therapie

De laatste fase van de behandeling bestaat uit het afronden van de therapie. Per persoon zal het sterk verschillen hoe lang de afronding van een behandeling duurt. Elke therapie wordt afgesloten met een eindevaluatie. Waar was u tevreden over en waarover niet? Zijn er nog dingen blijven liggen? Wat moet u doen als in de toekomst uw klachten terugkomen?


Vakantie of ziekte

Tijdens vakantie word ik vervangen door M. Molhoek-Hoeks. Bereikbaar per mail: psychologiepraktijkm@protonmail.com


Crisis

In geval van crisis kunt u terecht bij de huisarts en bij afwezigheid bij de huisartsenpost Amsterdam: 088 - 00 30 600 of http://www.huisartsenpostenamsterdam.nl

Tevens kunt u contact opnemen met de crisistelefoon 113 (24 uur bereikbaar): https://www.113online.nl