Psychotherapie

Psychotherapie

 

Psychotherapie is een op verandering gerichte, specialistische behandeling. Het doel is om meer duidelijkheid te krijgen over de aard van uw klachten om vervolgens de klachten te verminderen of ze beter te leren hanteren.

Een psychotherapeut lost geen problemen voor u op, maar probeert u te helpen nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. Ook het (leren) gebruik maken van uw eigen mogelijkheden en het leren beter met uzelf om te gaan is onderdeel van het proces. Binnen psychotherapie wordt gekeken naar uw persoon als geheel, uw levensgeschiedenis en sociale omstandigheden. Daarbij is de inzet van de cliënt even belangrijk als de deskundigheid van de psychotherapeut. In de zorgstandaard psychotherapie kunt u meer informatie lezen over psychotherapie.

 

De behandeling heeft tot doel, naast het reduceren van de klachten en problemen, meer zicht te krijgen op het persoonlijk functioneren zodat er meer keuzevrijheid ontstaat en veranderingen gerealiseerd kunnen worden. 

 

Voor wie?

Ik richt me op behandelingen in de specialistische GGZ. Dit betekent dat u last heeft van dieperliggende patronen of van allerlei verschillende klachten, die mogelijk met elkaar in verband staan.

U kunt bij mij terecht voor de volgende klachten:

  • Terugkerende somberheid, stemmingsklachten of angstklachten (zoals paniek of piekeren)
  • Overspoeld raken door gevoelens van somberheid, woede, angst en/of verdriet of juist emotionele geremdheid
  • Terugkerende conflicten in het contact met anderen
  • Spanningen ervaren in het lichaam (bijvoorbeeld pijn of vermoeidheid), of juist moeite hebben uw lichaam te voelen
  • Onzekerheid, perfectionisme en veeleisendheid naar uzelf, bv over uw prestaties, over wie u bent, of in contact met anderen
  • Angst voor intimiteit of verbondenheid

 

Als u te maken heeft met ernstige verslavingsproblemen, eetproblematiek, psychotische problemen, complex trauma, seksuele problemen of autisme dan adviseer ik u bij een andere therapeut of bij een grote(re) instelling hulp te zoeken. 

 

Als psychotherapeut kan en mag ik geen medicatie voorschrijven. In de praktijk wordt samengewerkt met een psychiater waarna ik kan verwijzen.