Kosten

Kosten

Therapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering, waar u met een verwijzing van de huisarts recht op heeft. Vergoed worden de meeste problemen, die geclassificeerd kunnen worden binnen de DSM-V, het internationale diagnostische classificatiesysteem voor psychische stoornissen. Deze 'diagnose' wordt tjdens de intake fase, in overleg met u, gesteld.


Het eigen risico in de zorg bedraagt in 2022 minimaal 385 euro en is afhankelijk van de afspraak die u met uw zorgverzekeraar hierover heeft gemaakt. 

 

Specialistische ggz

Vanaf 1 januari 2022 is er overgegaan op een nieuw bekostigingsmodel voor de GGZ, het ZPM (Zorg Prestatie Model). De duur van een consult bepaalt (naast de setting, beroepscategorie behandelaar, en type consult) het tarief.


De praktijk heeft voor 2022 contracten met een aantal verzekeraars en bijbehorende labels, waaronder:

  • Zilveren Kruis (FBTO, Interpolis, Pro Life)
  • a.s.r. (De Amersfoortse; Ditzo)
  • DSW
  • OWM Zorg en Zekerheid

Er zijn in 2022 geen contracten met de koepels VGZ, CZ, Menzis, ONVZ, Caresq en ENO.

 

Bij geen contract

Indien er geen contract is betekent het niet dat uw behandeling niet vergoed wordt. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het soort verzekeringspolis dat u heeft afgesloten. Als u een zuivere restitutiepolis heeft, dan wordt de gehele behandeling vergoed en heeft u een volledige vrije artsenkeuze. Indien u een andere polis heeft (bijvoorbeeld een naturapolis, een budgetpolis of een combinatiepolis), dan krijgt u een deel van de behandeling vergoed, doorgaans tenminste 70% van de kosten. In dat geval betaalt u het overige deel van de kosten zelf.

 

Het advies is om vooraf uw polis en/of uw zorgverzekeraar te raadplegen voor nadere informatie over de vergoedingen van de behandeling in mijn praktijk. Het is aan te raden om de informatie of toezeggingen van uw zorgverzekeraar op schrift/email te krijgen. In deze link treft u de tarievenlijst van de behandeling zonder contract

 

Zelf betalen

Zelf betalen is mogelijk (bijvoorbeeld betreffende een hulpvraag die buiten de vergoede zorg valt). Hierbij geldt een tarief van € 110 per sessie. Een sessie houdt ongeveer 45 minuten 'face to face' contact in, en 15 minuten 'indirecte'/administratie tijd. Een verwijzing van de huisarts is bij een particulier traject niet nodig. 


Afspraken afzeggen

Afspraken kunt u kosteloos afzeggen tot 24 uur voor de afspraak (telefonisch of via email), ongeacht op welke dag het gesprek plaatsvindt. Helaas ben ik genoodzaakt om later of niet afgezegde afspraken in rekening te brengen, aangezien deze 'no shows' niet vergoed worden voor de zorgverzekeraar. De kosten hiervoor bedragen € 100,-.